SuPer liittokokous

Hei!

SuPerin edustajisto käsitteli huhtikuun kokouksessaan toimintalinja-asiakirjaa vuosille 2020-2024. Se päätettiin lähettää ammattiosastoille mahdollisia uudistusehdotuksia, kommentteja ja muutoksia varten. Toimintaympäristökuvaus lisäätään asiakirjaan vasta vuoden 2020 keväällä. Toimintalinja-asiakirja on liiton toimintaa neljäksi vuodeksi raamittava asiakirja. Tästä syystä se on tärkeä ja siihen halutaan ammattiosastojen näkemukset mukaan. Asiakirjan sisältö päätetään lopullisesti iittokokouksessa kesäkuussa 2020.

Hallituksemme on käsitellut luonnosta (alta voit lukea luonnoksen) kokouksessaan, eikä siihen ole huomautettavaa. Jäseniä varten materiaali löytyy 29.10 asti näiltä sivuilta.
Mahdolliset huomautukset 30.9.2019 mennessä: marita.a.saarinen@gmail.com

Terveisin, hallitus

 

LUONNOS

SuPerin toimintalinja-asiakirja 2020-2024

SuPerin arvot

Kunnioitus
Kohtelemme kaikkia ihmisiä kunnioittavasti, yksilöllisesti ja otamme toiminnassamme huomioon heidän itsemääräämisoikeutensa. Toimimme ihmisläheisesti ja oikeudenmukaisesti. Työskentelemme yhdessä, tehtyjen päätösten mukaisesti.

Rohkeus
Tartumme rohkeasti haasteisiin. Ennakoimme jäsenten tulevia tarpeita. Toimimme luovasti ja ennakkoluulottomasti. Uudistamme toimintatapoja. Toimimme päätöksenteossa rohkeasti ja vastuullisesti.

Vastuullisuus
Kannamme vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon, opetussektorin ja koko yhteiskunnan kehityksestä. Toimimme rohkeasti ja luottamusta rakentaen. Työskentelemme asiantuntevasti, vastuullisesti ja pidämme, mitä lupaamme. Palvelemme jäseniä heidän tarpeidensa perusteella.

SuPerin toiminta-ajatus
SuPer on itsenäinen ja uudistuva ammattiliitto, joka vastaa ennakoivasti jäsentensä ja toimintaympäristönsä tarpeisiin. Liitto luo jäsenilleen edellytyksiä työllistymiseen, oikeudenmukaiseen palkkaukseen, osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja käyttämiseen sekä työhyvinvointia edistäviin työolosuhteisiin. SuPer on taitava ja arvostettu edunvalvoja.

SuPerin tavoitteet

1. Jäsenten koulutusta ja työtä arvostetaan
Lähihoitajakoulutusta arvostetaan ja valmistuneet työllistyvät monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalle sekä varhaiskasvatukseen ja opetustoimeen. Työnantaja tuntevat lähihoitajakoulutuksen antamat valmiudet ja superilaiset ammatit.

Superilaiset käyttävät laaja-alaista koulutuksella ja kokemuksella hankittua osaamistaan laadukkaan hoidon, hoivan ja kasvatuksen turvaamiseksi.

2. Vaikuttaminen
Superin ammattiosastot ja aktiivit näkyvät, kuuluvat ja vaikuttavat yhteiskunnallisessa toiminnassa. Päättäjät ja media kuuntelevat SuPerin ja superilaisten mielipiteitä. 

Liiton ja jäsenten kannanotot ja toiminta vaikuttavat myönteisesti jäsenten etuihin sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä varhaiskasvatusta ja opetustoimea koskeviin päätöksiin.

3. Palvelusuhteen ehdot ovat kilpailukykyiset
Superilaisten palkkataso ja palvelusuhteen ehdot ovat kilpailukykyiset.

4. Jäsenet voivat työssään hyvin
Jäsenillä on mielekkäät työtehtävät ja he saavat käyttää osaamistaan koko laajuudessaan. Heillä on mahdollisuus vaikuttaa palvelusuhteen ehtoihin ja ammatissa kehittymiseen. Tämä lisää työmotivaatiota ja hyvinvointia työssä.

5. Kaikki lähihoitajat ovat SuPerin jäseniä
SuPer on kaikkien lähihoitajien ja muiden sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten sekä näille aloille opiskelevien liitto. SuPer edustaa kattavasti kaikkia jäseniään.

Liiton toimintatavat 2020-2024

Rohkea, itsenäinen ja kokeileva toiminta
Super hoitaa tavoitteellisesti edunvalvotaa ja tekee toimintaansa tunnetuksi kannanotoin, aloittein ja hoitamalla aktiivisesti yhteiskuntasuhteitaan. Liitto puuttuu rohkeasti havaittuihin epäkohtiin ja kokeilee uudenlaisia toimintatapoja.

Yhdessä tekeminen ja osallistuminen
Liiton päättäjät ja toimihenkilöt jalkautuvat neuvomaan ja auttamaan ammattiosastoja, aktiiveja ja jäseniä edunvalvonnassa. Tavoitteena on, että edunvalvonnan ohella toiminnassa on iloa ja me-henkeä.

Ystävällinen ja nopea palvelu
Jäsenet saavat nopeaa, osaavaa ja ystävällistä palvelua niin paikallisella, kuin valtakunnallisella tasolla. SuPer luo kaikille toimijoille monipuoliset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen ja koulutukseen.

Näkyminen mediassa ja julkisuudessa
SuPer erottuu edukseen muista järjestöistä, ottaa kantaa, puolustaa jäseniään ja herättää keskustelua eri medioissa. SuPer tekee rohkeitakin keskustelunavauksia.

Toimivat neuvottelu- ja yhteistyösuhteet
SuPer luo ja ylläpitää monipuolisia yhteistyösuhteita eri tahoihin. Hyvällä yhteistyöllä SuPer kasvattaa keskinäistä luottamusta eri toimijoiden välillä.